Skip to main content

Jamiyatning moliya - xo`jalik xolati
Date:

Jamiyatning moliya – xo`jalik holatini va uni rivojlantirish dinamikasini  tavsiflovchi asosiy ko`rsatkichlar to`g`risidagi muhim ma'lumotlar, jamiyat faoliyati to`g`risidagi  axborot tusidagi tahliliy sharxlar

Пояснительная записка   скачать

 

 

 

Barcha yangliklar

Акционерное Общество «Yangi-Angren issiqlik elektr stansiyasi» объявляет конкурс  на  оказание ус

АО «Yangi Angren IES» объявляет конкурсные торги на приобретение бурого угля марки Б3 производств

Рискан Свамбаев Тишпекович

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ

Согласно Постановления Кабинета Министров  №633 от 30.07.2019года «Об изменении цен и тарифов на

Sahifalar