Skip to main content

Aksiyadorlar yig'ilishi
Date:

«YANGI ANGREN IES» акциядорлик жамияти акциядорларининг 2016 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилиши баённомаси.

 

Нуробод қўрғони                                                                  24 июн 2017й.

 

 

Умумий йиғилиш ўтказиш манзили:

Тошкент вилояти, Нуробод қўрғони, «YANGI ANGREN IES» АЖ  мажлислар зали.

Умумий йиғилиш ўтказиш вақти: 24 июн 2017 йил. соат 15-00.

Жамият акцияларининг умумий сони  - 37 732 650 дона.

Умумий овоз берувчи акциялар сони – 37 579 750 дона.

Йиғилишда акциядорлар номидан:

37 579 750 дона (99,59%) акцияларга эгалик қилаётган    «Ўзбекэнерго» АЖдан унинг вакили 23.06.2017 йилдаги РМ-01-21/4546-сон ишончномага асосан  «Ўзбекэнерго» АЖ бошқарма бошлиғи А.Т.Жўраев қатнашди.

Кворум – 100%.

Бундан ташқари йиллик умумий йиғилишда «YANGI ANGREN IES» АЖ нинг бош директори  С.С.Содиков, бош бухгалтер в.б. А.Қодиралиев иштирок этдилар.

Йиғилишни Кузатув кенгаши раиси, «Ўзбекэнерго» АЖ вакили         А.Т. Жўраев олиб борди ва умумий йиғилиш регламенти бўйича қуйидаги таклифни киритди:

Кун тартибидаги масалалар бўйича қатнашиш давомийлиги:

- маърузачиларга  – 10 минутгача;

- сўзга чиқиш учун ёзма мурожаат қилувчилар учун  –  5 минутгача;

- ўз жойида турган холда қатнашиш учун –  3 минутгача;

- йиғилиш котиби – С.Э.Умаров.

Таклиф бир овоз билан маъқулланди.

Умумий йиғилиш раиси жамият Кузатув кенгаши қарорига кўра белгиланган йиғилиш кун тартиби билан таништирди.

 

Кун тартиби:

 

1. Жамият ижроия органининг 2016 йил Бизнес режаси асосий кўрсаткичлари бажарилиши юзасидан ҳисоботини кўриб чиқиш.

2. «YANGI ANGREN IES» АЖнинг 2016 йил якуни бўйича бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлар ҳисоб варағини кўриб чиқиш.

3.  Жамият тафтиш комиссияси ҳисоботи ва ташқи аудитор хулосасини кўриб чиқиш.

4. Жамият имтиёзли акция эгаларига тўланадиган дивиденд миқдорини тасдиқлаш.

5. Жамият Кузатув кенгашининг 2016 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.

6. Жамият кузатув кенгашининг янги таркибини  сайлаш.

7. Жамият тафтиш комиссияси янги таркибини сайлаш.

8. « YANGI ANGREN IES» АЖ  ижроия органи рахбарини сайлаш (мехнат шартномасини узайтириш).

9. Жамиятнинг 2017 йилга ривожланиш Бизнес-режасини тасдиқлаш.

10. Жамиятнинг 2017 йил фаолиятини текшириш учун аудиторлик ташкилоти ва унга тўланадиган ҳақ чегарасини белгилаш масаласини кўриб чиқиш.

Кун тартибидаги биринчи масала - «YANGI ANGREN IES» АЖ  ижроия органининг 2016 йил якуни бўйича Бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши бўйича ҳисоботи юзасидан жамият бош директори С.С.Содиков эшитилди. Маърузачи 2016 йил якуни бўйича ижроия органи ҳисоботини ўқиб эшиттирди.

2016 йилда 6 315 812,4 минг кВт/с электр энергияси, 168 282,0 Гкал иссикли энергияси истеъмолчиларга етказиб берилди. Электр энергиясини ишлаб чикариш безнес режага нисбатан 95,4 % ни, иссиклик энергиясини етказиб бериш эса бизнес режага нисбатан 101,4 % ни ташкил килди.

Электр энергияси ишлаб чиқариш учун 410,95 гр/кВт.с. шартли ёқилғи бирлиги белгиланган бўлса, ҳақиқатда  418,5 гр/кВт.с. ни ташкил қилди.

 

т/р

Кўрсаткичлар.

Шартли бирлиги

Бизнес режа буйича

Ҳакикатда

Бизнес режага нисбатан % да

1

Электр энергия и/ч

Минг кВт/с

7 134 000,0

 

 6 808 636,8

95,4

2

Иссиклик энергияси етказиш

Гкал.

166 000,0

 

168 282,0

101,37

 

Махсулот сотишдан тушум 677 024 388,0 минг сўмни ёки ўтган йилга нисбатан 91,4% ни ташкил килди. Жамият 2015 йилни  3 050 541,0 минг сўм соф фойда билан якунлашни режалаштирган ҳолда, 66 545 423,0 минг сўм зарар билан якунлади.

Жамиятнинг дебиторлик қарзлари 01.01.2017 йил ҳолатига 128 785 095,0 минг сўмни ташкил қилди. Қарздорлик ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 53%га камайган. Муддати ўтган дебиторлик қарзлари мавжуд эмас. Жамиятнинг кредиторлик қарзлари 01.01.2017 йил ҳолатига 362 445 129,0 минг сўмни ташкил қилди. Қарздорлик ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 15,6%га камайган.

Йиғилиш раиси Жамият ижроия органи ҳисоботи бўйича овоз беришни таклиф қилди.

Таклиф овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

“Рози” – 37 579 750 дона овоз,  “Қарши” – йўқ,   “Бетараф” - йўқ. 

Қарор қилинди:

Ижроия органининг 2016 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

 

 Кун тартибидаги иккинчи масала - YANGI ANGREN IES» АЖнинг 2016 йил якуни бўйича бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлар ҳисоб варағини кўриб чиқиш юзасидан жамият бош бухгалтери А.Қодиралиев тингланди. Маърузачи йиғилиш қатнашчиларига ҳисоботини ўқиб эшиттирди. (Ҳисобот илова қилинади.)

 Масала овозга қўйилди.

 Овоз бериш натижалари:

“Рози” – 37 579 750 дона овоз,  “Қарши” – йўқ,   “Бетараф” - йўқ. 

Қарор қилинди:

YANGI ANGREN IES» АЖнинг 2016 йил якуни бўйича бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлар ҳисоб варағи тасдиқлансин.

Кун тартибидаги учинчи масала – Жамият тафтиш комиссияси ва аудиторлик ташкилоти хулосасини кўриб чиқиш юзасидан жамият бош бухгалтери А.Қодиралиев тингланди. Маърузачи йиғилиш қатнашчиларига тафтиш комиссияси ва аудиторлик ташкилоти хулосасини ўқиб эшиттирди. (Ҳисобот илова қилинади.) Масала овозга қўйилди.

 Овоз бериш натижалари:

“Рози” – 37 579 750 дона овоз,  “Қарши” – йўқ,   “Бетараф” - йўқ. 

Қарор қилинди:

Тафтиш комиссияси ва аудиторлик ташкилоти хулосаси малумот учун қабул қилинсин.

 

Кун тартибидаги тўртинчи масала - Жамиятнинг 2016 йил якуни имтиёзли акция эгаларига тўланадиган дивиденд миқдорини тасдиқлаш юзасидан жамият бош бухгалтери А.Қодиралиев тингланди.

Маълумки  жамият 2016 йилни зарар билан якунлади.  Жамият уставига кўра имтиёзли акция эгаларига акцияларнинг номинал қийматининг 25% и миқдорида йиллик дивиден тўланиши белгиланган.  Жамият ишчи хизматчиларига жами 152 900 дона номинал қиймати 1000 сўм бўлган имтиёзли акциялар жойлаштирилган. Устав бўйича ҳар бир имтиёзли акция учун 250 сўмдан дивиденд тўланиши керак.

Шунинг учун имтиёзли акция эгаларига ҳар бир акцияси учун 250 сўмдан жами 38 225 000,0 сўм дивиденд ҳисоблашни таклиф қиламиз.

Овоз бериш натижалари:

“Рози” – 37 579 750 дона овоз,  “Қарши” – йўқ,   “Бетараф” - йўқ. 

Қарор қилинди:

Жамият  имтиёзли акция эгаларига ҳар бир акцияси учун 250 сўмдан жами 38 225 000,0 сўм дивиденд ҳисоблаш тасдиқлансин.

 

Кун тартибидаги бешинчи масала – Жамият кузатув кенгашининг 2016 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш юзасидан А.Т.Жўраев тингланди. Маърузачи йиғилиш қатнашчиларига кузатув кенгашининг ҳисоботини ўқиб эшиттирди. (Ҳисобот илова қилинади.)

Масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

“Рози” – 37 579 750 дона овоз,  “Қарши” – йўқ,   “Бетараф” - йўқ. 

 

Қарор қилинди:

Жамият кузатув кенгашининг 2016 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

 

Кун тартибидаги олтинчи масала - Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг янги таркибини  кўриб чиқиш  юзасидан йиғилиш раиси А.Т.Жўраев тингланди.

Маърузачи йиғилиш қатнашчиларга Кузатув кенгашининг янги таркибига номзодлар билан таништирди.

 

Кузатув кенгашига номзод

1

Анарбоев Сирожиддин Михайлович

“Ўзбекэнерго” АЖ Бошқарув Раиси ўринбосари.

2

Нуруллаев Лутпула Иноятович

“Ўзбекэнерго” АЖ бошқарма бошлиғи.

 

3

Закиров Бахтиёр Тахирович

Ўз.Р. Бош вазири ўринбосари  ёрдамчиси, Вазирлар махкамаси ЁЭК комплекси рахбари.

4

Жўраев Абдухамид Тўрабоевич

“Ўзбекэнерго” АЖ бошқарма бошлиғи.

5

Хамидов Ислом Ибрагимович

Ўз.Р. Вазирлар махкамаси АТД бош мутахасси.

6

Азизов Усмонхон Хусанович

Давлат активларини бошқариш Маркази бўлим бошлиғи.

7

Амирсаидов Бекзод Тимурович

Молия вазирлиги бошқарма бошлиғи ўринбосари.

8

Ревенкова Анна Олеговна

"Энергосотиш" етакчи мутахассиси.

Маърузачи номзодлар бўйича овоз беришни таклиф қилди.

Овоз бериш натижалари:

т/р

Номзодлар

Овозлар сони

1

Анарбоев Сирожиддин Михайлович

75 159 500

2

Нуруллаев Лутпула Иноятович

37 579 750

3

Закиров Бахтиёр Тахирович

37 579 750

4

Жўраев Абдухамид Тўрабоевич

37 579 750

5

Хамидов Ислом Ибрагимович

37 579 750

6

Азизов У.Х.

37 579 750

7

Амирсаидов Бекзод Тимурович

37 579 750

8

Ревенкова Анна Олеговна

37 579 750

 

Қарор қилинди:

Жамият Кузатув кенгашининг янги таркиби қуйидагича тасдиқлансин:

 

т/р

Номзодлар

Овозлар сони

1

Анарбоев Сирожиддин Михайлович

75 159 500

2

Нуруллаев Лутпула Иноятович

37 579 750

3

Закиров Бахтиёр Тахирович

37 579 750

4

Жўраев Абдухамид Тўрабоевич

37 579 750

5

Хамидов Ислом Ибрагимович

37 579 750

6

Азизов У.Х.

37 579 750

7

Амирсаидов Бекзод Тимурович

37 579 750

8

Ревенкова Анна Олеговна

37 579 750

 

 

Кун тартибидаги бешинчи масала - Жамият тафтиш комиссиясининг янги таркибини сайлаш юзасидан йиғилиш раиси А.Т. Жўраев тингланди. Йиғилиш раиси тафтиш комиссиясига номзодлар билан таништирди.

 

т/р

Тафтиш комиссиясига:

1

Холиков Б.

Наманган РВВС етакчи бухгалтери.

2

Юсупханова С.А.

"Узэлектртармоқ" УК етакчи бухгалтери.

3

Сайфуллаев И.З.

"Узэлектртармоқ" УК етакчи бухгалтери.

        

Овоз бериш натижалари:

т/р

Номзодлар

Овозлар сони

1

Холиков Б.

37 579 750

2

Юсупханова С.А.

37 579 750

3

Сайфуллаев И.З.

37 579 750

       

 

Қарор қилинди:

Жамият Кузатув кенгашининг янги таркиби қуйидагича тасдиқлансин:

 

т/р

Номзодлар

Овозлар сони

1

Холиков Б.

37 579 750

2

Юсупханова С.А.

37 579 750

3

Сайфуллаев И.З.

37 579 750

       

 

Кун тартибидаги саккизинчи масала - «YANGI ANGREN IES» АЖ ижроия органи рахбарининг мехнат шартномасини узайтириш бўйича йиғилиш раиси А.Т. Жўраев эшитилди. Жамият бош директори С.С.Содиков билан тузилган мехнат шартномани бир йил муддатга узайтиришни таклиф қилинди.

Таклиф овозга қўйилди.

“Рози” – 37 579 750 дона овоз,  “Қарши” –  йўқ,   “Бетараф” - йўқ.

Қарор қилинди:

 Жамият бош директори С.С.Содиков билан тузилган мехнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала Жамиятнинг 2017 йилга ривожланиш бизнес-режасини тасдиқлаш юзасидан Жамият бош директори С.С.Содиков тингланди. Маърузачи Жамиятнинг 2017 йилга ривожланиш бизнес-режаси билан йиғилиш қатнашчиларини таништирда. (Бизнес план илова қилинади)

Масала юзасидан таклиф ва саволлар тушмагач масала овозга қўйилди.

Овоз бериш натижалари:

“Рози” – 37 579 750 дона овоз,  “Қарши” - йўқ,   “Бетараф” - йўқ.

Қарор қилинди:

Жамиятнинг 2017 йилга  ривожланиш бизнес-режаси тасдиқлансин.

 

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала – жамият молия хўжалик фаолиятини аудиторини ва унга тўланадиган ҳақ чегарасини белгилаш бўйича йиғилиш раиси сўз олди. 2017 йил жамият фаолиятини текшириш учун қуйидаги аудиторлик ташкилотларидан таклиф тушди:

 

Аудиторлик ташкилотлари

Тўланадиган ҳақ чегараси (сўм)

Тўпланган балл

ООО «NAZORAT  AUDIT»    

       19 000 000,0   

42

OOO «XB FINANSE KONSULTING»

       20 000 000,0   

33

OOO «MAGNIT FINANS»

       15 000 000,0   

37

OOO «Buxgalter-Audit»

       15 000 000,0   

37

 

Йиғилиш раиси А.Т. Жўраев шу ташкилотларга жамият томонидан “Ўзбекэнерго” АЖнинг 24.12.2013 йилдаги 06-69/259-сонли хат билан тизимдаги жамиятларга тақдим этилган “Жамиятнинг моливий ҳисоботиларини ҳар йиллик аудит текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотларини танлови тўғрисидаги низом” талаблари асосида рейтинг баллари қўйиб чиқилгани эътироф этди. 

 

Масала овозга қўйилди.

 

Аудиторлик ташкилотлари

Овозлар сони

ООО «NAZORAT  AUDIT»    

37 579 750

OOO «XB FINANSE KONSULTING»

0

OOO «MAGNIT FINANS»

0

OOO «Buxgalter-Audit»

0

 

Қарор қилинди:

Жамиятнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш учун ”Назорат Аудит” МЧЖ тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақ чегараси 19,0 млн. сўм қилиб белгилансин.

Шундан сўнг, йиғилиш раиси А.Т. Жўраев сўзга чиқиб, «YANGI ANGREN IES» АЖ акциядорларнинг 2016 йил якунлари бўйича умумий йиғилиши кун тартибига қўйилган барча масалалар тўлиқ кўриб чиқилганлиги ва тегишли қарорлар қабул қилинганлиги муносабати билан умумий йиғилишни ёпиқ деб эълон қилди.

Barcha yangliklar

Акционерное Общество «Yangi-Angren issiqlik elektr stansiyasi» объявляет конкурс  на  оказание ус

АО «Yangi Angren IES» объявляет конкурсные торги на приобретение бурого угля марки Б3 производств

Рискан Свамбаев Тишпекович

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ

Согласно Постановления Кабинета Министров  №633 от 30.07.2019года «Об изменении цен и тарифов на

Sahifalar