Skip to main content

Jamiyat faoliyatining predmeti va maqsadlari
Date:

Jamiyat faoliyatining predmeti va maqsadlari.

 

Jamiyat faoliyatining asosiy predmeti - elektr energiyasi va issiqlik energiyasini ishlab chiqarish.  

Jamiyat faoliyatining asosiy maqsadi – foyda olishdir.

 

Barcha yangliklar

Акционерларнинг умумий йиғилиш қарори тўғрисида

Sahifalar