Skip to main content

Jamiyat faoliyatining predmeti va maqsadlari
Date:

Jamiyat faoliyatining predmeti va maqsadlari.

 

Jamiyat faoliyatining asosiy predmeti - elektr energiyasi va issiqlik energiyasini ishlab chiqarish.  

Jamiyat faoliyatining asosiy maqsadi – foyda olishdir.

 

Barcha yangliklar

              На основании утвержденных реестров Министерства финансов Республики Узбекистан от 1

Информация о наличии электрощеток 

 

 

"На основании утвержденных реестров Министерства финансов Республики Узбекистан от 2

Sahifalar